Kansalaisten kaivosvaltuuskunta
– MiningWatch Finland

“Koska suomalainen puhdas luonto ja kansalaisten oikeudet ovat meille tärkeitä”

(Kuva: Saimaa, ©Pia Behm)

UUTISET

Asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 211/2020 vp)

10.2.2021 Kansalaisten kaivosvaltuuskunta / MiningWatch Finland ry haluaa ilmaista lausunnossaan huolensa Geologisen tutkimuskeskuksen kansainvälisten operaatioiden yhtiöittämisestä erityisesti kehittyvien maiden mineraalisektoriin liittyvissä tehtävissä. Koska lakiesitys on puutteellinen etenkin GTK:n liiketoiminnan sisältöjen, kumppaneiden sekä operaatioiden vaikutusten ja riskien tarkemman kuvauksen osalta, yhdistys on tehnyt taustaselvitystä kotimaisten ja ulkomaisten tahojen suuntaan. Tarkastelemme hankkeen ongelmia seuraavista näkökulmista: 1. PerustehtävästäContinue reading “Asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 211/2020 vp)”

KAIVOSVAALIKONE on avattu – vastaa vaalikoneen väitteisiin ja anna äänesi kuulua!

MALMINETSINTÄ JA KAIVOSTOIMINTA ON TÄRKEÄ PAIKALLINEN AIHE MONISSA KUNNISSA Malminetsintää tai kaivos meidän kunnassa – mistä on kysymys? Kaivosvaalikone vie kuntavaaliehdokkaat ja äänestäjät malminetsinnän ja kaivostoiminnan peruskysymysten ääreen kuntavaaleissa.  Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 26.5 ja varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 13.6.2021. Monelle äänestäjälle tämä on erittäin keskeinen ja tärkeä aihe, mutta useimmat muut vaalikoneet ohittavat kaivosteeman. KaivosvaalikoneContinue reading “KAIVOSVAALIKONE on avattu – vastaa vaalikoneen väitteisiin ja anna äänesi kuulua!”

Kaivosten vedet virtaavat perjantaina työ- ja elinkeinoministeriön eteen

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry – MiningWatch Finland julkistaa perjantaina 23.10. #vesitys-kampanjan, jolla se ottaa kantaa kaivoslakivalmisteluun. Vesitys alkaa taidetapahtumalla, joka järjestetään klo 8 -13 työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) pääsisäänkäynnin edessä. Ministeriössä on samana päivänä kaivoslakityöryhmän kokous. Uutta kaivoslakia valmistellaan parhaillaan, mutta uudistuksen tavoitteet ovat vesittyneet. TEMin työryhmän esitys on ristiriidassa sekä hallitusohjelman että perustuslain kanssa.. NykyinenContinue reading “Kaivosten vedet virtaavat perjantaina työ- ja elinkeinoministeriön eteen”

VERKOSTOMME

Suomessa toimii 25–30 kaivoskriittistä kansalaisryhmää.  Ryhmiä on erityyppisiä: osa paikallisia kyläyhdistyksiä, osa maan tai alueen kattavia kansalaisliikkeitä ja rekisteröityneitä yhdistyksiä.

YHDISTYKSEN ESITTELY

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry – MiningWatch Finland -järjestö on syntynyt tarpeeseen kehittää yhteistyötä ja vuorovaikutusta paikallisten toimijoiden sekä riippumattomien asiantuntijoiden välille. Tavoitteenamme on edistää paikallisyhteisöjen oikeuksia ja ympäristöarvoja siellä, missä on suunniteltua, olemassa olevaa tai lakkautettua kaivostoimintaa. Järjestöön kuuluu tieteellisiä asiantuntijoita, maanomistajia, elinkeinonharjoittajia ja kansalaistoimijoita eri puolilta Suomea. Paikallisten yhteisöjen jäsenet toimivat myös kokemusasiantuntijoina.

Tavoitteenamme on vaikuttaa kaivos- ja ympäristöalan viranomaisiin sekä poliittisiin päätöksentekijöihin niin kuntatasolla kuin valtakunnan tasolla, jotta kaivoksiin ja malminetsintään liittyvän yritystoiminnan luvitus ja valvonta olisivat lainmukaisia ja kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ja oikeudet toteutuisivat. Haluamme edistää kaivosalan vastuullisuutta niin ympäristön, sosiaalisten tekijöiden kuin talouden kannalta. Tämä vaatimus koskee myös valtion Geologisen tutkimuskeskuksen roolia. Tavoitteenamme on lopettaa luonnonvarojemme lyhytnäköinen hyödyntäminen erityisesti monikansallisten yhtiöiden toimesta. Lisäksi katsomme, että arvokkaat luonnonsuojelualueet ja kansallismaisemat, kuten Saimaa ja Suomen Käsivarsi, ovat ns. no-go -alueita.

Kansalaisilla on tarve saada puolueetonta tietoa monimutkaisissa kaivostoimintaan liittyvissä teknisissä, tieteellisissä ja lainopillisissa kysymyksissä. Katsommekin, että kansalaisten oikeuksiin kuuluu saada monipuolista asiantuntija-apua selvitysten, mittausten ja tutkimusten muodossa. Tarjoamme vertaistukea ja kokemusten jakamista.

Pyrimme myös tarjoamaan objektiivista tietoa Suomen ja EU:n mineraalipolitiikoista ja erityisesti akkumineraalien tarpeen kriittiseen tarkasteluun liittyen. MiningWatch Finland kuuluu kansainväliseen MiningWatch-järjestöjen verkostoon, ja teemme yhteistyötä kansainvälisten ja paikallisten ympäristöryhmittymien kanssa eri maissa. Osallistumme alan kokouksiin ja kampanjoihin.

Toimintaa johtaa hallitus ja sen alla mm. erilaisista hankkeista vastaaava työvaliokunta.

Ota yhteyttä, kun malminetsintä tai kaivostoiminta askarruttaa. Järjestämme koulutus- ja keskustelutilaisuuksia etänä sekä tilanteen salliessa myös lähitapaamisina.

INTRODUCING OUR ORGANISATION

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry (Citizens’ mining assembly) MiningWatch Finland – was founded to develop cooperation and interaction with the local actors, independent scientists and other specialists. Our mission is to promote the local communities’ rights and environmental values where there is planned, existing or discontinued mining activity. The association’s member base consists of scientists, landowners, entrepreneurs and civic actors from all over Finland. Members of local communities also act as experts by experience.

We aim to create an impact on the mining and environmental authorities and political decision-makers, both at the municipal and the national levels, so that the citizen’s rights and possibilities to influence decision making would be realised, and so that the licensing and monitoring of mining and mineral exploration businesses would fulfil all legal criteria. We strive to promote environmental, social and economic responsibility of the mining industry. These requirements also apply to the role of the state-owned Geological Survey of Finland (GTK). Our goal is to end the short-sighted exploitation of natural resources, paying special attention to the operation of multinational companies. In addition, we believe that the nature reserves, national landscapes and other valuable nature sites, like the Lake Saimaa and the Arm of Finland among others, are so-called no-go areas.

There is a need for citizens to have access to objective information on complex technical, scientific and legal issues related to mining. Therefore, we believe that citizens’ rights include access to a wide range of specialised assistance in the form of inquiries, measurements and studies. We offer peer support and experience sharing.

We also seek to provide objective information on Finnish and EU mineral policies, in particular as related to the critical examination of the societal need for battery minerals. MiningWatch Finland is part of the international network of MiningWatch organisations. We cooperate with the international and local environmental groups of various countries. We also participate in local meetings and campaigns.

Our operations are directed by the Board and under it an Executive Committee is responsible for various projects, among other tasks.

Get in touch when mineral exploration or mining are raising concerns. We organise online training and discussion events and, when possible, also in-person events in various locations around Finland.
Liity yhdistyksen jäseneksi


Vuosittaiset jäsenmaksut: Jäsenyys on mahdollinen joko yksityishenkilönä tai yhteisönä/kansanliikkeenä. Kannatusjäsenyysvaihtoehto on yhteisöille ja yrityksille. Yksityishenkilö: 25 € (tai omavalintaisesti yli kuinka paljon hyvänsä, jolloin loput on lahjoitusta) vähävaraiset 10 €. Yhdistys / ryhmä (kansanliike): 100 €, vähävaraiset 25 €. Kannatusjäsenet (yhteisöt, yritykset yms): 200 tai 500 € tai vapaasti enemmänkin. Jäseneksi liittyvillä ryhmillä / yhdistyksillä on mahdollisuus nimetä ehdokas uutta hallitusta valittaessa.


Kansalaisten kaivosvaltuuskunnan toimintaa toteutetaan pitkälti työryhmien kautta, joihin halukkaat voivat ilmoittautua työvaliokunnan kautta.

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja: Jari Natunen
hallinto[at]kaivosvaltuuskunta.fi

Sosiaalinen media:

https://www.facebook.com/Kaivosvaltuuskunta

https://www.facebook.com/groups/kaivosvahtiryhma

Instagram: @kaivosvahdit