Kansalaisten kaivosvaltuus-kunta
– MiningWatch Finland ry

Jotta Suomen vesistöt säilyisivät puhtaana ja paikallisten oikeudet huomioitaisiin paremmin.

UUTISET

16.11.2023 Tiedote: Sulfaatti riski vesistöille Siilinjärvellä

 

Kipsijätteen kaatopaikka Yara Siilinjärven kaivoksella voi aiheuttaa pitkäaikaista vesistöjen pilaantumista, arvioi Kansalaisten kaivosvaltuuskunta – MiningWatch Finland ry. Yhdistys ja paikalliset luonnonsuojeluyhdistykset valittivat kipsisakan kaatopaikan luvan muuttamisesta Vaasan hallinto-oikeuteen, joka palautti asian vakuuden osalta aluehallintoviranomaiselle (AVI) uudelleen käsiteltäväksi. Oikeus katsoi, että vakuus oli määritelty liian alhaiseksi suhteessa siihen, mitä sen pitäisi lupamääräyksien mukaan kattaa.

 

8.9.2023 Järjestöjen yhteiset esitteet ja avoin kirje julkaistu

Avoimessa kirjeessä useat kansalaisjärjestöt ja asiantuntijat, mm. Kansalaisten kaivosvaltuuskunta – MiningWatch Finland ry, Rajat Lapin kaivoksille ry, Villilohi ry ja Lapin matkailuelinkeinon liitto (LME) ilmaisevat huolensa EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksesta.

Järjestöt julkaisivat myös esitteen ja politiikkasuosituksen EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksesta, jossa kerrotaan mitä se voisi merkitä Suomelle. Löydät avoimen kirjeen ja esitteen täältä: www.kaivosinfo.fi

Lue järjestöjen yhteinen lehdistötiedote asiasta täältä.

8.9.2023 Maamme rikkaudet 2023 tulossa

Kaivoskriittiset päivät Savonlinnassa 22.–23. syyskuuta.

Maamme rikkaudet 2023 -seminaari kokoaa asiantuntijoita ja yleisöä pohtimaan, onko vihreän siirtymän hintana kaivoskolonialismi Pohjolassa. Järjestäjänä toimivat yhteistyöyhdistyksemme Saimaa ilman kaivoksia ja Rajat Lapin kaivoksille.

1.9.2023 Kriittisten raaka-aineiden asetuksesta äänestetään syyskuussa

Euroopan unionin valmisteleman kriittisten raaka-aineiden asetuksen mukainen sääntely voi toteutuessaan aiheuttaa suuria riskejä Suomen vesistöille ja pohjavesille. EU:n parlamentin odotetaan äänestävän asetusehdotuksesta jo syyskuun 14. päivä.

4.7.2023 EU:n ehdotuksessa kriittisten raaka-aineiden asetukseksi on vaarallisia kirjauksia

EU:n kriittisten raaka-aineiden asetusehdotus esittää kriittisten raaka-aineiden kaivoshankkeiden luvituksen pakollista nopeuttamista 24 kuukauteen. Tämä on erittäin kyseenalaista, sillä 24 kuukautta kaivoksen luvitukseen on äärimmäisen lyhyt aika. Nopeutetussa käsittelyssä on suuri riski luvituksen laadun heikentymiselle.

Toinen kriittisten raaka-aineiden asetusehdotuksen keskeinen ongelma on, että kriittisten materiaalien hankkeilla olisi etusija esimerkiksi vesipuitedirektiiviin nähden. Tämä tarkoittaa, että kriittisen raaka-aineen kaivos voisi saada luvan pilata vesistöjä.

Kaivosvaltuuskunnan videoita

Suomi-Areenan paneelikeskustelu ke 13.7.2022 klo 15. Yhteistyössä järjestöjen Rajat Lapin kaivoksille ja Saimaa ilman kaivoksia kanssa. Metalleja tarvitaan - ymmärrämmekö akkubuumin seuraukset? - Katso MTV3 palvelussa Satu Jaatisen puhe kaivosteollisuuden järkevyydestä Suomen näkökulmasta Suomi-Areenan paneelin jälkeisessä kahvitilaisuudessa...

Vetoomus paremman kaivoslain puolesta

www.kaivosvetoomus.fi Kaivoksien luonne on muuttunut. Kun kaivokset aikaisemmin olivat paljon pienempiä ja suomalaisomistuksessa, niin nykyään ne ovat sata tai tuhat kertaa suurempia sekä lähes kaikki ulkomaalaisten tahojen omistamia. Suomeen kohdistuu kaivosmaana paljon kiinnostusta, koska kaivosyhtiöiden on edullista toimia täällä ja...

Kaivosvaltuuskunnan julkaisuja

Täältä löydät: - Kansalaisjärjestöjen yhteisen esitteen EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksesta, mukana myös liite - Brochure on EU Critical Raw Materials Act in English, published together with several Finnish Associations - Kaivoslain tärkeimmät korjaustarpeet ja perusteluja -dokumentit - Kaivosuhan alla -julkaisun (runoja ja kirjoituksia)...

Kaivoslaki kuntoon nyt!

Webinaari kaivoslain ongelmakohdista ja niiden ratkaisuista. Mineraaleja tarvitaan, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Suomi tarvitsee edistyksellisen ja kunnianhimoisen kaivoslain. Se on ainoa tie kestävään ja paikallisesti hyväksyttävään toimintaan. Tule kuulemaan kaivoslain ongelmakohdista ja niiden ratkaisuista! Kansalaisten kaivosvaltuuskunta...

Kaivoslain korjauslista (päivitetty)

Puutteita ympäristövaikutusten huomioimisessa ONGELMA 1: Kaivoksen ja sen eri toteuttamisvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ei selvitetä riittävästi kaivoslupaa myönnettäessä. Tämä johtuu siitä, että ympäristölupaa ei vaadita kaivosluvan myöntämisen yhteydessä. RATKAISU 1a (ensisijainen): Kattava, pitkäaikaiset vaikutukset huomioiva ja...

VERKOSTOMME

Suomessa toimii 25–30 kaivoskriittistä kansalaisryhmää.  Ryhmiä on erityyppisiä: osa paikallisia kyläyhdistyksiä, osa maan tai alueen kattavia kansalaisliikkeitä ja rekisteröityneitä yhdistyksiä.

Kaivosvaltuuskunnan verkostoa

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta – MiningWatch Finland ry on Facebookissa.

Selaamalla oikealle näet tahoja joiden kanssa teemme yhteistyötä.

Saimaa ilman kaivoksia

Saimaa alueelle keskittynyt, elinvoimainen ryhmä.

Ei kaivoksia Suomen käsivarteen

Kaivostoimintaa vastaan Käsivarren ja Tarvantovaaran erämaa-alueilla.

Pelastetaan Kaapelinkulma

Ei kaivosta Kaapelinkulmalle

Kitkan viisaat

Kitkajärven ystävät ja suojelijat.

Ei kaivosta Sokliin

Soklin alue sijaitsee Itä-Lapissa, Urho Kekkosen kansallispuiston ja Värriön luonnonpuiston välissä. Sen läheisyydessä sijaitsevat Korvatunturi ja Tuntsan kuuluisa erämaa-alue sekä kolme Natura- alueverkostoon kuuluvaa kohdetta. Alue tulee säilytetään ainutlaatuisena erämaana, mikä se nyt on!

Stop Talvivaara - Vesistöjen puolesta

Erityisesti Talvivaaran (nykyisen Terrafamen) mittavien ympäristötuhojen vastustamiseen keskittynyt ryhmä. Tavoitteena Talvivaaran (Terrafame-Trafigura) kaivosyhtiön hallittu alasajo.

Ylläs ilman kaivoksia

Ylläs without mines! Ylläksen matkailuimagoa ei saa vaarantaa lyhytkestoisella kaivostoiminnalla.

YHDISTYKSEN ESITTELY

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry – MiningWatch Finland -järjestö on syntynyt tarpeeseen kehittää yhteistyötä ja vuorovaikutusta paikallisten toimijoiden sekä riippumattomien asiantuntijoiden välille. Tavoitteenamme on edistää paikallisyhteisöjen oikeuksia ja ympäristöarvoja siellä, missä on suunniteltua, olemassa olevaa tai lakkautettua kaivostoimintaa. Järjestöön kuuluu tieteellisiä asiantuntijoita, maanomistajia, elinkeinonharjoittajia ja kansalaistoimijoita eri puolilta Suomea. Paikallisten yhteisöjen jäsenet toimivat myös kokemusasiantuntijoina.

Tavoitteenamme on vaikuttaa kaivos- ja ympäristöalan viranomaisiin sekä poliittisiin päätöksentekijöihin niin kuntatasolla kuin valtakunnan tasolla, jotta kaivoksiin ja malminetsintään liittyvän yritystoiminnan luvitus ja valvonta olisivat lainmukaisia ja kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ja oikeudet toteutuisivat. Haluamme edistää kaivosalan vastuullisuutta niin ympäristön, sosiaalisten tekijöiden kuin talouden kannalta. Tämä vaatimus koskee myös valtion Geologisen tutkimuskeskuksen roolia. Tavoitteenamme on lopettaa luonnonvarojemme lyhytnäköinen hyödyntäminen erityisesti monikansallisten yhtiöiden toimesta. Lisäksi katsomme, että arvokkaat luonnonsuojelualueet ja kansallismaisemat, kuten Saimaa ja Suomen Käsivarsi, ovat ns. no-go -alueita.

Kansalaisilla on tarve saada puolueetonta tietoa monimutkaisissa kaivostoimintaan liittyvissä teknisissä, tieteellisissä ja lainopillisissa kysymyksissä. Katsommekin, että kansalaisten oikeuksiin kuuluu saada monipuolista asiantuntija-apua selvitysten, mittausten ja tutkimusten muodossa. Tarjoamme vertaistukea ja kokemusten jakamista.

Pyrimme myös tarjoamaan objektiivista tietoa Suomen ja EU:n mineraalipolitiikoista ja erityisesti akkumineraalien tarpeen kriittiseen tarkasteluun liittyen. MiningWatch Finland kuuluu kansainväliseen MiningWatch-järjestöjen verkostoon, ja teemme yhteistyötä kansainvälisten ja paikallisten ympäristöryhmittymien kanssa eri maissa. Osallistumme alan kokouksiin ja kampanjoihin.

Toimintaa johtaa hallitus ja sen alla mm. erilaisista hankkeista vastaaava työvaliokunta.

Ota yhteyttä, kun malminetsintä tai kaivostoiminta askarruttaa. Järjestämme koulutus- ja keskustelutilaisuuksia etänä sekä tilanteen salliessa myös lähitapaamisina.

INTRODUCING OUR ORGANISATION

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry (Citizens’ mining assembly) MiningWatch Finland – was founded to develop cooperation and interaction with the local actors, independent scientists and other specialists. Our mission is to promote the local communities’ rights and environmental values where there is planned, existing or discontinued mining activity. The association’s member base consists of scientists, landowners, entrepreneurs and civic actors from all over Finland. Members of local communities also act as experts by experience.

We aim to create an impact on the mining and environmental authorities and political decision-makers, both at the municipal and the national levels, so that the citizen’s rights and possibilities to influence decision making would be realised, and so that the licensing and monitoring of mining and mineral exploration businesses would fulfil all legal criteria. We strive to promote environmental, social and economic responsibility of the mining industry. These requirements also apply to the role of the state-owned Geological Survey of Finland (GTK). Our goal is to end the short-sighted exploitation of natural resources, paying special attention to the operation of multinational companies. In addition, we believe that the nature reserves, national landscapes and other valuable nature sites, like the Lake Saimaa and the Arm of Finland among others, are so-called no-go areas.

There is a need for citizens to have access to objective information on complex technical, scientific and legal issues related to mining. Therefore, we believe that citizens’ rights include access to a wide range of specialised assistance in the form of inquiries, measurements and studies. We offer peer support and experience sharing.

We also seek to provide objective information on Finnish and EU mineral policies, in particular as related to the critical examination of the societal need for battery minerals. MiningWatch Finland is part of the international network of MiningWatch organisations. We cooperate with the international and local environmental groups of various countries. We also participate in local meetings and campaigns.

Our operations are directed by the Board and under it an Executive Committee is responsible for various projects, among other tasks.

Get in touch when mineral exploration or mining are raising concerns. We organise online training and discussion events and, when possible, also in-person events in various locations around Finland.

Liity yhdistyksen jäseneksi

Vuosittaiset jäsenmaksut: Jäsenyys on mahdollinen joko yksityishenkilönä tai yhteisönä/kansanliikkeenä. Kannatusjäsenyysvaihtoehto on yhteisöille ja yrityksille. Yksityishenkilö: 25 € (tai omavalintaisesti yli kuinka paljon hyvänsä, jolloin loput on lahjoitusta) vähävaraiset 10 €. Yhdistys / ryhmä (kansanliike): 100 €, vähävaraiset 25 €. Kannatusjäsenet (yhteisöt, yritykset yms): 200 tai 500 € tai vapaasti enemmänkin. Jäseneksi liittyvillä ryhmillä / yhdistyksillä on mahdollisuus nimetä ehdokas uutta hallitusta valittaessa.

 

Kansalaisten kaivosvaltuuskunnan toimintaa toteutetaan pitkälti työryhmien kautta, joihin halukkaat voivat ilmoittautua työvaliokunnan kautta.

 

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja: Jari Natunen

hallinto@kaivosvaltuuskunta.fi

Sosiaalinen media:

https://www.facebook.com/Kaivosvaltuuskunta

https://www.facebook.com/groups/kaivosvahtiryhma

Instagram: @kaivosvahdit