Käy kertomassa mielipiteesi 12.4. keskiyöhön mennessä

Kaivostoiminta aiheuttaa pysyviä muutoksia luonnossa


Jos Suomen vesien puhtaus on sinulle tärkeää

ja se, että muidenkin elinkeinojen oikeudet huomioidaan

Kerro mielipiteesi nyt!


Suomi on ollut kärkisijoilla monikansallisten kaivosyhtiöiden listaamien “houkuttelevimpien maiden listalla” jo usean vuoden ajan.

Tosiasia on, että kaivosyhtiöt tekevät yleensä juuri sen, mitä vain laillisesti saavat.

Nyt esitetty kaivoslaki ei turvaa Suomen luontoa tai varmista kestävää kaivostoimintaa – se ei voi perustua vapaaehtoisuuteen.

Suomi ei saa olla kaivosyhtiöiden “free-for-all”.


Käy kertomassa mielipiteesi! Nyt vaikutetaan siihen, että millaista kaivostoimintaa täällä on 10 – 20 vuoden päästä.

Deadline 12.4. keskiyö.


Lausuntoon pääset täältä: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/ShowAllProposalAnswers?proposalId=406b2d99-e20b-4fcc-a781-e7c8b9b7673c

Kysymykset ovat erittäin suppeita, mutta voit silti kertoa näkemyksesi, myös niiden ulkopuolelta. Alla myös tiivistelmä kaivoslain korjauslistasta, jonka voi lähettää vastauksena.

Katso täältä tarkemmat kuvaukset kaivoslakiluonnoksen ongelmista: https://kaivosvaltuuskunta.fi/2022/02/17/kaivoslain-korjauslista/

Kaivoslain korjauslista – yleiset vaatimukset kaivoslain korjaamiseksi

A. Ympäristölupa on myönnettävä ennen kaivoslupaa sekä koneellisen malminetsinnän lupia. Haitankärsijöiden korvaukset oikeudenmukaisiksi ympäristöluvan perusteella. Luotettava sulkemissuunnitelma on tehtävä jo kaivos- ja ympäristölupaa varten. Malminetsintä vain maanomistajan suostumuksella, ilman virallista lupaa, poistetaan laista.

B. Kaivoslakiin on säädettävä intressivertailu, jossa verrataan rahallisesti kaivostoiminnan aiheuttamat paikalliset hyödyt ja haitat kattavasti pitkienkin aikojen kuluessa.

C. Maanomistajien suostumus vaaditaan jo ensimmäiseen malminetsintälupaan. Suostumus on oltava kaikilta maanomistajilta. Kaivosteollisuuden sijoittajien ns. sosiaalinen toimilupa edellyttää tätä myös. Lupien kestoa ja käsittelyaikaa rajataan. Varaukset poistetaan.

D. Kuntien ja maakunnan suostumus kaivos- ja malminetsintäluvan edellytykseksi koko hankkeen vaikutusalueelta sekä ajantasainen kunnallinen kaavoitus.

E. Kaivosyhtiön on oltava vakavarainen ja vastattava jätteistä ja vahingoista myös pitkien aikojen kuluessa. Tätä varten on oltava kattavat vakuudet kaivoslaista.

F. Malminetsintä ja kaivostoiminta kielletään luonnonsuojelu- ja saamelaisalueella.
Paliskuntien oikeuksia vahvistetaan kaikkien paliskuntien alueella

Kaivoslain korjauslista yleiset vaatimukset kaivoslain korjaamiseksi

A. Ympäristölupa on myönnettävä ennen kaivoslupaa sekä koneellisen malminetsinnän lupia. “Yhden luukun menettelyssä” luvat voidaan myöntää yhtä aikaa. Lupa- ja korvausviranomaiseksi tulee säätää ympäristölupaviranomainen. Ympäristövaikutusten kynnystä on alennettava kaivoslaissa, poistetaan sanat ”huomattava”/”merkittävä” haittavaikutuksien edeltä.

B. Kaivoslakiin on säädettävä intressivertailu, jossa verrataan rahallisesti kaivostoiminnan ja yleisille ja yksityisille edulle aiheuttamat paikalliset hyödyt ja haitat, ympäristöluvan perusteella. Luvan tulee sisältää kattavat ja tieteellisesti pätevät selvitykset toiminnan ja jätteiden vaikutuksista, ottaen huomioon vesi- ja kaivannaisjätelakien normit.

C. Maanomistajien malminetsinnän ja mahdollisen kaivostoiminnan vaikutuksiin perustuva suostumus vaaditaan jo ensimmäisen malminetsintälupaan. Suostumuksen on oltava kattava eli 100 tai 90% maanomistajista. Kaivosteollisuuden sijoittajien ns. sosiaalinen toimilupa edellyttää tätä myös.  Toissijaisesti maanomistajilla oltava oikeus vastustaa malminetsintää sillä perusteella, että kaivostoiminta ei sovi alueelle. Pakkolunastukseen oikeuttavat raaka-ainetarpeen mineraalit on listattava, ainakaan kulta, timantti ja jalokivet eivät ole tällaisia.

D. Kaivos- ja malmietsintäluvan edellytykseksi kaikkien hankkeen vaikutusalueiden kuntien ja maakunnan suostumus sekä ajantasainen kunnallinen kaavoitus. Toissijaisesti kunnilla oltava oikeus vastustaa malminetsintää sillä perusteella, että kaivostoiminta ei sovi alueelle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: