www.kaivosvetoomus.fi

Kaivoksien luonne on muuttunut.

Kun kaivokset aikaisemmin olivat paljon pienempiä ja suomalaisomistuksessa, niin nykyään ne ovat sata tai tuhat kertaa suurempia sekä lähes kaikki ulkomaalaisten tahojen omistamia.


Suomeen kohdistuu kaivosmaana paljon kiinnostusta, koska kaivosyhtiöiden on edullista toimia täällä ja toimintaympäristö on vakaa. On totta, että mineraalejakin tarvitaan.

On kuitenkin hyvä muistaa, että kaivosteollisuus nimenomaan ajaa kaivosteollisuuden etuja. Kaivosyhtiöt taas haluavat tehdä mahdollisimman paljon tuottoa, riippumatta maasta missä ne toimivat.

Lain tehtävä on varmistaa, että teollisuus toteutetaan yhteiskunnan muiden osapuolien ja luonnon kannalta hyvällä tavalla.


Kaivoslakiesityksessä on joitain parannuksia.

Merkittävimmät niistä ovat:
– Kunnalla on oikeus olla kaavoittamatta aluetta kaivokselle. Tämä on kuitenkin puutteellinen oikeus, sillä kunta ei pysty kieltämään malminetsintää näillä alueilla, aiheuttaen eturistiriidan.
– 10 vuoden malminetsinnän jälkeen kysytään maanomistajien suostumusta malminetsintään. 50 %:n suostumus riittää.
– Kansallispuistot ja luonnonpuistot rajataan kaivostoiminnan ulkopuolelle (luonnonsuojelulaki)


Kaivoslakiesitys ei ole kuitenkaan tarpeeksi hyvä.

Nämä parannukset eivät vielä suojaa paikallisten oikeuksia, luonnon, vesistöjen ja pohjaveden puhtautta tai muiden elinkeinojen tasavertaisuutta.


Suomi on yksi maailman vähiten saastuneita maita. Ilmamme on maailman puhtainta ja pohjavetemme maailman kärkiluokkaa. Erityistä ovat myös lukemattomat, puhtaat vesistöt. Elintarvikkeemme ovat Euroopan puhtaimpia ja meillä on maailman suurin luomukeruualue.

Luonto, ruoan kasvuympäristön ja vesien puhtaus ovatkin tärkeimpiä kansainvälisiä myyntivalttejamme elintarvike- ja matkailualalla. Puhtaan veden arvo tulee tulevaisuudessa lisääntymään.

Meillä on paljon menetettävää.

Siksi haluamme, että kun Suomessa tehdään kaivoksia, ne tehdään kunnolla.

Allekirjoita nyt!

www.kaivosvetoomus.fi