Haittavaikutusten puutteelliset selvitykset, esimerkkinä Hannukainen

Haittavaikutusten puutteelliset selvitykset, esimerkki Hannukainen

Kansalaisjärjestöjen yhteinen esite EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksesta (2023)

EUraaka-aineasetus2023

Liite esitteeseen – lue mm. miksi Suomen vesistöt ovat niin haavoittuvaisia kaivostoiminnan vaikutuksille (2023)

EUraaka-aineasetus2023 liite

EU:n kriittisten raaka-aineiden asetus, pykäläkohtaiset ongelmakohdat ja suositukset (2023)

Kriittisten raaka-aineiden asetus, kannanotto ver2

Brochure on EU Critical Raw Materials Act in English, published together with several Finnish Associations (2023)

EU_CriticalRawMaterialsAct2023

 

EU Critical Raw Materials Act, article-specific concerns and recommendations (2023)

CRMA statement, articles EN ver2

 

Kaivosuhan alla – Kirjoituksia kaivosmaisemasta (2022)

 

 

Kaivoslain tärkeimmät korjaustarpeet (2022)

Perustelut (2022)

Suomesta löytyy monia maailmanluokan arvoja – kestävä kaivosteollisuus ei voi perustua vapaaehtoisuuteen

Kaivoslain korjauslista (2022)