Käy kertomassa mielipiteesi 12.4. keskiyöhön mennessä

Kaivostoiminta aiheuttaa pysyviä muutoksia luonnossa Jos Suomen vesien puhtaus on sinulle tärkeää ja se, että muidenkin elinkeinojen oikeudet huomioidaan Kerro mielipiteesi nyt! Suomi on ollut kärkisijoilla monikansallisten kaivosyhtiöiden listaamien “houkuttelevimpien maiden listalla” jo usean vuoden ajan. Tosiasia on, että kaivosyhtiöt tekevät yleensä juuri sen, mitä vain laillisesti saavat. Nyt esitetty kaivoslaki ei turvaa Suomen luontoaContinue reading “Käy kertomassa mielipiteesi 12.4. keskiyöhön mennessä”

Kaivoslaki kuntoon nyt!

Webinaari kaivoslain ongelmakohdista ja niiden ratkaisuista. Mineraaleja tarvitaan, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Suomi tarvitsee edistyksellisen ja kunnianhimoisen kaivoslain. Se on ainoa tie kestävään ja paikallisesti hyväksyttävään toimintaan. Tule kuulemaan kaivoslain ongelmakohdista ja niiden ratkaisuista! Kansalaisten kaivosvaltuuskunta – MiningWatch Finland järjesti webinaarin yhdessä kansanliikkeiden ja järjestöjen kanssa. Katso webinaari (striimattiin 28.2.2022): https://www.youtube.com/watch?v=2kY1TUz2bS8 Ohjelma: Jari Natunen:Continue reading “Kaivoslaki kuntoon nyt!”

Kaivoslain korjauslista (päivitetty)

Puutteita ympäristövaikutusten huomioimisessa ONGELMA 1: Kaivoksen ja sen eri toteuttamisvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ei selvitetä riittävästi kaivoslupaa myönnettäessä. Tämä johtuu siitä, että ympäristölupaa ei vaadita kaivosluvan myöntämisen yhteydessä. RATKAISU 1a (ensisijainen): Kattava, pitkäaikaiset vaikutukset huomioiva ja ajantasainen ympäristölupa säädetään kaivosluvan ehdoksi. RATKAISU 1b (toissijainen): Tarkennetaan nykyisen kaivoslain ja kaivoslakiesityksen ympäristövaikutusten sekä yleisten ja yksityisten etujen selvittämistä. KriittisimmätContinue reading “Kaivoslain korjauslista (päivitetty)”

Artikkeli: Kaivoslaki vaatii korjauksia

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta on huolissaan kansalaisten ja ympäristön oikeuksista Hallituspuolueet neuvottelevat parhaillaan hallituksen esityksestä kaivoslaiksi. Kansalaisten kaivosvaltuuskunta MiningWatch Finland toteaa, että kaivoslakiesitys sisältää vakavia heikennyksiä nykyiseen lakiin verrattuna. Siinä eivät myöskään toteudu hallitusohjelman kirjaukset, joita kaivostoiminnalle on asetettu. Tämä on selkeä epäkohta. Kansalaisten kaivosvaltuuskunta haluaa Suomeen uudistetun kaivoslain, joka aiempaan verrattuna nostaa ympäristön- ja luonnonsuojelun tasoa.Continue reading “Artikkeli: Kaivoslaki vaatii korjauksia”

Kaivostoiminnalle RAJAT -kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle

Kansalaisaloite ”Kaivostoiminnalle RAJAT” luovutettiin eduskunnalle torstaina 10. helmikuuta. Aloitteen luovuttivat Miisa Mink Saimaa ilman kaivoksia ry:stä, Janne Hirvasvuopio Ei kaivoksia Suomen Käsivarteen -liikkeestä, Harri Hölttä Suomen luonnonsuojeluliitto ry:stä, Jari Natunen Kansalaisten kaivosvaltuuskunta – MiningWatch Finland ry:stä ja Päivi Piispa Saimaa ilman kaivoksia ry:stä. Kansalaisaloitteen tavoitteena on “muuttaa Suomen lainsäädäntöä niin, ettei kaivostoiminta pääse tuhoamaan ainutlaatuisiaContinue reading “Kaivostoiminnalle RAJAT -kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle”

Asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 211/2020 vp)

10.2.2021 Kansalaisten kaivosvaltuuskunta / MiningWatch Finland ry haluaa ilmaista lausunnossaan huolensa Geologisen tutkimuskeskuksen kansainvälisten operaatioiden yhtiöittämisestä erityisesti kehittyvien maiden mineraalisektoriin liittyvissä tehtävissä. Koska lakiesitys on puutteellinen etenkin GTK:n liiketoiminnan sisältöjen, kumppaneiden sekä operaatioiden vaikutusten ja riskien tarkemman kuvauksen osalta, yhdistys on tehnyt taustaselvitystä kotimaisten ja ulkomaisten tahojen suuntaan. Tarkastelemme hankkeen ongelmia seuraavista näkökulmista: 1. PerustehtävästäContinue reading “Asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 211/2020 vp)”

KAIVOSVAALIKONE on avattu – vastaa vaalikoneen väitteisiin ja anna äänesi kuulua!

MALMINETSINTÄ JA KAIVOSTOIMINTA ON TÄRKEÄ PAIKALLINEN AIHE MONISSA KUNNISSA Malminetsintää tai kaivos meidän kunnassa – mistä on kysymys? Kaivosvaalikone vie kuntavaaliehdokkaat ja äänestäjät malminetsinnän ja kaivostoiminnan peruskysymysten ääreen kuntavaaleissa.  Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 26.5 ja varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 13.6.2021. Monelle äänestäjälle tämä on erittäin keskeinen ja tärkeä aihe, mutta useimmat muut vaalikoneet ohittavat kaivosteeman. KaivosvaalikoneContinue reading “KAIVOSVAALIKONE on avattu – vastaa vaalikoneen väitteisiin ja anna äänesi kuulua!”

Kaivosten vedet virtaavat perjantaina työ- ja elinkeinoministeriön eteen

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry – MiningWatch Finland julkistaa perjantaina 23.10. #vesitys-kampanjan, jolla se ottaa kantaa kaivoslakivalmisteluun. Vesitys alkaa taidetapahtumalla, joka järjestetään klo 8 -13 työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) pääsisäänkäynnin edessä. Ministeriössä on samana päivänä kaivoslakityöryhmän kokous. Uutta kaivoslakia valmistellaan parhaillaan, mutta uudistuksen tavoitteet ovat vesittyneet. TEMin työryhmän esitys on ristiriidassa sekä hallitusohjelman että perustuslain kanssa.. NykyinenContinue reading “Kaivosten vedet virtaavat perjantaina työ- ja elinkeinoministeriön eteen”

Mieslahden tutkimussuunnitelmat eivät vakuuta luontoväkeä

Mieslahden purkuvesipäästöt ovat saaneet laajaa huomiota osakseen. Neljäyhdistystä on jättänyt ELY-keskukselle yhteisen huomautuksen Paltamoonsuunnitellusta Mieslahden kaivoksesta. Huomautus koskee Elementis Mineralsintarkkailuohjelmaa, jossa määritellään esitys luonnon, vesistön ja ympäristöntarkkailusta. Purkuputken myötä hanke on muuttunut oleellisesti. Puuttuvat tiedot ovat niin laajoja, että alueelta tarvitaan YVA”, sanoo Oulujärven vapaa-ajan asukas Mika Flöjt, Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry:n varapuheenjohtaja. Vain yksi lähistönContinue reading “Mieslahden tutkimussuunnitelmat eivät vakuuta luontoväkeä”