Asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 211/2020 vp)

10.2.2021 Kansalaisten kaivosvaltuuskunta / MiningWatch Finland ry haluaa ilmaista lausunnossaan huolensa Geologisen tutkimuskeskuksen kansainvälisten operaatioiden yhtiöittämisestä erityisesti kehittyvien maiden mineraalisektoriin liittyvissä tehtävissä. Koska lakiesitys on puutteellinen etenkin GTK:n liiketoiminnan sisältöjen, kumppaneiden sekä operaatioiden vaikutusten ja riskien tarkemman kuvauksen osalta, yhdistys on tehnyt taustaselvitystä kotimaisten ja ulkomaisten tahojen suuntaan. Tarkastelemme hankkeen ongelmia seuraavista näkökulmista: 1. PerustehtävästäContinue reading “Asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 211/2020 vp)”

KAIVOSVAALIKONE on avattu – vastaa vaalikoneen väitteisiin ja anna äänesi kuulua!

MALMINETSINTÄ JA KAIVOSTOIMINTA ON TÄRKEÄ PAIKALLINEN AIHE MONISSA KUNNISSA Malminetsintää tai kaivos meidän kunnassa – mistä on kysymys? Kaivosvaalikone vie kuntavaaliehdokkaat ja äänestäjät malminetsinnän ja kaivostoiminnan peruskysymysten ääreen kuntavaaleissa.  Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 26.5 ja varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 13.6.2021. Monelle äänestäjälle tämä on erittäin keskeinen ja tärkeä aihe, mutta useimmat muut vaalikoneet ohittavat kaivosteeman. KaivosvaalikoneContinue reading “KAIVOSVAALIKONE on avattu – vastaa vaalikoneen väitteisiin ja anna äänesi kuulua!”

Kaivosten vedet virtaavat perjantaina työ- ja elinkeinoministeriön eteen

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry – MiningWatch Finland julkistaa perjantaina 23.10. #vesitys-kampanjan, jolla se ottaa kantaa kaivoslakivalmisteluun. Vesitys alkaa taidetapahtumalla, joka järjestetään klo 8 -13 työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) pääsisäänkäynnin edessä. Ministeriössä on samana päivänä kaivoslakityöryhmän kokous. Uutta kaivoslakia valmistellaan parhaillaan, mutta uudistuksen tavoitteet ovat vesittyneet. TEMin työryhmän esitys on ristiriidassa sekä hallitusohjelman että perustuslain kanssa.. NykyinenContinue reading “Kaivosten vedet virtaavat perjantaina työ- ja elinkeinoministeriön eteen”

Mieslahden tutkimussuunnitelmat eivät vakuuta luontoväkeä

Mieslahden purkuvesipäästöt ovat saaneet laajaa huomiota osakseen. Neljäyhdistystä on jättänyt ELY-keskukselle yhteisen huomautuksen Paltamoonsuunnitellusta Mieslahden kaivoksesta. Huomautus koskee Elementis Mineralsintarkkailuohjelmaa, jossa määritellään esitys luonnon, vesistön ja ympäristöntarkkailusta. Purkuputken myötä hanke on muuttunut oleellisesti. Puuttuvat tiedot ovat niin laajoja, että alueelta tarvitaan YVA”, sanoo Oulujärven vapaa-ajan asukas Mika Flöjt, Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry:n varapuheenjohtaja. Vain yksi lähistönContinue reading “Mieslahden tutkimussuunnitelmat eivät vakuuta luontoväkeä”

Valtion ja Terrafamen irtaannuttava yhteistyöstä Trafiguran kanssa

Valtion ja Terrafamen irtaannuttava yhteistyöstä Trafiguran kanssa Viitaten YLE:n uutisointiin 20.9.2020 ja 21.9.2020 sekä aikaisempiin helmikuun 2017 uutisiin Trafiguran mahdollisesta osallistumisesta rikoksen tunnusmerkit täyttävään toimintaan, katsomme, että valtionyhtiö Suomen Malmijalostus Oy:n ja sen enemmistöomistuksessa olevan Terrafame Oy:n tulee irtaantua Trafiguran kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Trafigura on todistetusti sekaantunut maailmalla useisiin skandaaleihin, kuten ihmisoikeusrikkomuksiin ja ympäristömyrkkyjen vastuuttomaanContinue reading “Valtion ja Terrafamen irtaannuttava yhteistyöstä Trafiguran kanssa”

TEM:n lakivalmistelu ei noudata hallitusohjelmaa

MiningWatch Finland näkee kaivoslakiuudistuksessa merkittäviä puutteita. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) järjestää tänään kansalaiskuulemisen valmisteilla olevasta kaivoslakiuudistuksesta. Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry – MiningWatch Finland on tyytymätön keskustelun pohjana olevaan TEM:n kaivoslakiluonnokseen. Se on ristiriidassa Marinin hallituksen hallitusohjelman ja Suomen perustuslain kanssa, eikä se ota riittävästi huomioon talousvaliokunnan mietinnön tai Vihervuoren kaivoslakiselvityksen kirjauksia. Esitys jättää myös suurelta osinContinue reading “TEM:n lakivalmistelu ei noudata hallitusohjelmaa”