Anglo Americanin tytäryhtiö Sakatti Mining aikoi Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukesin myöntämien lupien avulla aloittaa kairauksen uusissa kohteissa Viiankiaavalla. Näin ei käynyt, sillä luvista valittaneet Kansalaisten kaivosvaltuuskunta – MiningWatch Finland ry, Rajat Lapin kaivoksille ry ja Sompion luonnonystävät ry huomauttivat, että kaivosyhtiö oli hakenut toiminnanaloittamislupaa, vaikka malminetsintäluvasta oli päällä valituksia.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi joulukuun lopussa yhdistysten valitusten perusteella kaksi eniten kairauksia sisältänyttä lupaa.

Kesäkuun alussa voimaan tulleen kaivoslain mukaan kaikelle malminetsinnälle voidaan antaa toiminnanaloittamislupa, vaikka luvasta olisi jätetty valituksia. Tämä tarkoittaa, että kairauksenkin voi aloittaa, vaikka valituksia vasta käsitellään. Asiat, jotka on olleet oikeudessa vireillä ennen lakimuutosta käsitellään kuitenkin aina ennen lakimuutosta voimassa olleen lain mukaan.

Viiankiaavan malminetsintälupahakemusta koskeva asia oli vireillä jo ennen kesäkuussa tehtyä lainmuutosta. Tämän vuoksi toiminnanaloittamislupaa ei olisi tullut myöntää.

”Kyseessä oli siis lain voimaantulosäädöksen virheellinen tulkinta. Lupaa yritettiin ilmeisesti hakea siinä toivossa, että kukaan ei tajuaisi, että laki ei tule voimaan takautuvasti. Lakipykäliä ei oltu huomioitu, vaan koetettiin kepillä jäätä”, Kansalaisten kaivosvaltuuskunnan puheenjohtaja, FT Jari Natunen sanoo.

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta, Rajat Lapin kaivoksille ja Sompion luonnonystävät ovat valittaneet myös kahdesta muusta toiminnanaloittamisluvasta, joista on tulossa päätös mahdollisesti tammikuun aikana.

————————————————————-

Ympäristövaikutusten arvioinnissa paljon puutteita

Yhdistykset arvioivat, että malminetsintälupien ympäristövaikutuksiin liittyvissä selvityksissä oli useita puutteita. Lupien kumoaminen voi viivästyttää malminetsintää 2–4 vuotta. On myös mahdollista, että lupia ei enää myönnetä.

Yhdistysten mukaan kairausten haitat ja häiriöt leviävät koko suon alueelle. Kairausten kemialliset vaikutukset ja jätteet aiheuttavat pinta- ja pohjavesivahinkoja. Lisäksi kairaukset tuottavat haittoja maakotkille, kasveille ja viitasammakoille. Kairauksista tulee melua, joka häiritsee muun muassa lintujen pesintää.

Yhdistysten mukaan pitää selvittää, onko kairausten luontoarviot ja Natura-arviot tehty oikein. Myös suojaetäisyys maakotkan pesään sekä viitasammakon kutualueella kairaamisen kemialliset vaikutukset pitää arvioida.