Hannukainen

 

Lapin matkailun kansainvälinen nousu perustuu vuosikymmenien markkinointiin, joka on keskittynyt luontoon – Lappi valitaan matkakohteeksi puhtaiden ja koskemattomien luontoarvojen ansiosta (1). Luonto on Suomen matkailun tärkein vetovoimatekijä (2).

Kaivoksien ja matkailun yhdessäolo muuttuu ongelmalliseksi erityisesti, kun kaivos on sijoittumassa matkailun ydinalueen välittömään läheisyyteen. Matkailijakyselyiden perusteella lähialueella sijaitseva kaivos vähentäisi alueelle palaamishalukkuutta 40 – 50 %:lla vastaajista (3). Uudelleenvierailuhalukkuus vähenee etenkin ulkomaalaisilla matkailijoilla sekä niillä, jotka valitsivat matkakohteen sen luonnonmaisemien ja erämaisuuden takia (4).
Useammassa tutkimuksessa on todettu matkailuyritysten kokevan, että riittävä etäisyys kaivoksen ja tärkeän matkailualueen välillä on keskimäärin 40 km. Lähempänä sijaitseviin hankkeisiin suhtauduttiin kriittisesti. Tämä todettiin myös Kittilässä, jossa suhtaudutaan keskimäärin positiivisesti 35 km etäisyydellä sijaitsevaan, jo toiminnassa olevaan kaivokseen, mutta ei uusiin hankkeisiin, jotka sijoittautuisivat lähemmäksi lomakeskusta (5).

Ylläksellä on kaksi hiihtokeskusta, Ylläs Ski Resort Äkäslompolo ja Ylläs Ski Resort Ylläsjärvi. Visit Ylläkseen kuuluu noin 130 yritystä, tämän lisäksi on muita matkailuyrityksiä. Hiihtokeskuksen laskupäiviä oli viime vuonna ennätysmäärä, 69 272.

Rekisteröidyn majoituksen majoitusmyynti on Ylläksellä tänä vuonna 17,5 miljoonaa, rekisteröimätön lisää tätä noin 40%:illa. Ennusteen mukaan tämä tulee nousemaan ensi vuonna noin 21 miljoonaan.

Rekisteröidyn majoituksen matkailutulo on Kolarissa (joka käytännössä tarkoittaa Ylläksen matkailukeskusta) tilaston mukaan 165 miljoonaa euroa. Yhteensä rekisteröidyn ja rekisteröimättömän matkailutulon arvioidaan olevan 230 mijoonaa euroa (rekisteröidyt + 40% rekisteröimättömät). Majoitusluvut on laskettu majoitustilastoista.. Matkailutulossa käytetään Business Finlandin vahvistamaa matkailijan käyttämään euromäärää joka on tänä vuonna 358€.

– Visit Ylläs

 

 

Suuri osa Ylläksen matkailutoiminnoista sijoittuu 4 – 10 km etäisyydelle Hannukaisen kaivoshankkeesta. Hannukaisen rautakaivoshankkeessa olisi tarkoitus rakentaa iso avolouhos.

Lue lisää Hannukaisen kaivoshankkeesta:

Hannukaisen kaivoshanke – esimerkki lupaprosessista Leif Ramm-Schmidt 7.10.2022

Haitat, yleiset, yksityiset esimerkki päiv. 23.11.2022

1) MaRa ry. Matkailijat karsastavat kaivoksia – DILACOMI-hanke, 2013.

2) Business Finland, 2022

3) Pellervon taloustutkimus ja Suomen ympäristökeskus: Kaivostoiminnan hyötyjen ja ympäristöhaittojen euromääräinen arvottaminen, 2014. MaRa ry. Matkailijat karsastavat kaivoksia – DILACOMI-hanke, 2013. Hannukaisen kaivos ja matkailu, DILACOMI-hanke, Mikko Jokinen, METLA, 2014.

Joissain tutkimuksissa on todettu, että kaivoksilla ei olisi negatiivista vaikutusta matkailuun, mutta nämä ovat yleensä joko tarkastelleet matkailun kehittymistä laajemmalla alueella (esim. kattaen koko Lapin alueen), kauempana kaivoksesta tai malminetsinnän aikana – suurin vaikutus on todettu silloin, kun kaivos sijaitsee matkailualueen läheisyydessä.

4) Hannukaisen kaivos ja matkailu, DILACOMI-hanke, Mikko Jokinen, METLA, 2014.

5) Kaivostoiminnan koetut vaikutukset Kittilässä, 2019. Hannukaisen kaivos ja matkailu, DILACOMI-hanke, Mikko Jokinen, METLA, 2014.

Kuva: Kaivostutkijat