Valtion ja Terrafamen irtaannuttava yhteistyöstä Trafiguran kanssa

Viitaten YLE:n uutisointiin 20.9.2020 ja 21.9.2020 sekä aikaisempiin helmikuun 2017 uutisiin Trafiguran mahdollisesta osallistumisesta rikoksen tunnusmerkit täyttävään toimintaan, katsomme, että valtionyhtiö Suomen Malmijalostus Oy:n ja sen enemmistöomistuksessa olevan Terrafame Oy:n tulee irtaantua Trafiguran kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Trafigura on todistetusti sekaantunut maailmalla useisiin skandaaleihin, kuten ihmisoikeusrikkomuksiin ja ympäristömyrkkyjen vastuuttomaan käsittelyyn, mistä on aiheutunut vakavia ongelmia kymmenien tuhansien ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Lisäksi yhtiö on epäiltynä osallisuudesta kansainväliseen korruptioon ja rahanpesuun useissa maissa. Yhtiö on harjoittanut tiedotusvälineisiin kohdistuvaa painostusta mm. Guardian -lehteen ja Norjan yleisradioon. Kyseiset tapaukset eivät ole satunnaisia yksittäistapauksia.

On käsittämätöntä, että Suomi, joka on vuosia menestynyt erinomaisesti kansainvälisissä korruptiovertailuissa, toimii nyt valtionyhtiön johdolla yhteistyössä vakavissa skandaaleissa toistuvasti ryvettyneen suuryhtiön kanssa. Mikään hallitusohjelma ei voi tukea yhteistyötä Trafiguran kaltaisen, eettisesti erittäin kyseenalaisen skandaaliyhtiön kanssa.

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry. – MiningWatch Finland muistuttaa lisäksi, että valtioneuvoston päätös Talvivaara–Terrafame–Trafiguran uraanituotantoluvalle on perustunut virheelliseen ja puutteelliseen hakemukseen. Hakemuksesta on vireillä useita valituksia KHO:ssa. Poliittisten päättäjien ei tule puoltaa Talvivaara–Terrafame–Trafiguran toimintaa. Terrafame saastuttaa vakavasti Oulujoen ja Vuoksen (Saimaa) vesistöjä. Radioaktiivisen ja moniongelmaisen mustaliuskeen jäteongelma Talvivaaran kaivosalueella on valtava. Se tulee saastuttamaan ympäristöä sekä etenkin vesistöjä vuosisatoja, jopa vuosituhansia kaivostoiminnan päättymisen jälkeen.

Suomen valtion täytyy noudattaa toiminnassaan korostetun tarkasti huolellisuus- ja varovaisuusperiaatteita. Painotamme, että hallituksen uusi valtionyhtiöiden omistajaohjausstrategia korostaa, että valtionyhtiöiden tulee toimia ekologisesti, sosiaalisesti, vastuullisesti ja taloudellisesti kestävällä ja eettisesti esimerkillisellä tavalla. Talvivaara–Terrafame–Trafigura ei täytä mitään näistä kriteereistä.

Ainoa oikea toimenpide on, että Terrafame irtaantuu täysin yhteistyöstä Trafiguran kanssa.