Kaivosten vedet virtaavat perjantaina työ- ja elinkeinoministeriön eteen

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry – MiningWatch Finland julkistaa perjantaina 23.10. #vesitys-kampanjan, jolla se ottaa kantaa kaivoslakivalmisteluun. Vesitys alkaa taidetapahtumalla, joka järjestetään klo 8 -13 työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) pääsisäänkäynnin edessä. Ministeriössä on samana päivänä kaivoslakityöryhmän kokous.

Uutta kaivoslakia valmistellaan parhaillaan, mutta uudistuksen tavoitteet ovat vesittyneet. TEMin työryhmän esitys on ristiriidassa sekä hallitusohjelman että perustuslain kanssa..

Nykyinen kaivoslaki mahdollistaa vesistöjä raskaasti kuormittavan kaivostoiminnan. Uusi laki ei korjaa tilannetta, jos nyt voimassa oleva muutosesitys jää voimaan. Tästä syystä MiningWatch Finland vaatii lakiesitykseen selkeitä parannuksia.

Perjantain tapahtumassa päähuomio on vesistöjen kohtalossa. Kasvava kaivostoiminta uhkaa merkittävästi ainutlaatuisia makean veden varantojamme. Tapahtumassa on esillä #vesitys-somekampanjalla kerättyjä vesinäytteitä eri paikkakunnilta. Ohjelmassa on keskusteluja, vesimusiikkia, performanssia ja osallistavaa taidetta.

Kaivosten jätevesien puhdistaminen on edellen puutteellista, ja vesistöihin päätyy huomattavia määriä haitta-aineita. Nykyisten kaivosten haittavaikutukset lähivesistöihin tulevat kestämään vähintään satoja, mahdollisesti jopa tuhansia vuosia.

Vesialueiden omistajia ja elinkeinon harjoittajia täytyy kuulla paremmin ja haitankärsijöille täytyy taata todellisia menetyksiä vastaavat korvaukset. Kaivoslainsäädäntööntulee kirjata vaatimus käyttää jätevesien puhdistamiseen parasta saatavilla olevaa tekniikkaa. Jätevesien raja-arvoja pitää tiukentaa ja valvontaa parantaa. Jätteiden laittomat ja pitkäaikaiset vesivaikutukset tulee estää jo kaivosta perustettaessa.

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry – MiningWatch Finland on valtakunnallinen kansalaisten etujärjestö, johon kuuluu asiantuntijoita ja kansalaisjärjestöjä eri puolilta Suomea. Sen tavoitteena on edistää kansalaisten oikeuksia ja ympäristönäkökohtia siellä, missä on suunniteltua, olemassa olevaa tai lakkautettua kaivostoimintaa. Yhdistys kuuluu kansainväliseen  MiningWatch-järjestöjen verkostoon, ja teemme yhteistyötä kansainvälisten ja paikallisten ympäristöliikkeiden kanssa.

Lisätietoja:

Jari Natunen, puheenjohtaja, 040 952 7815, njarit[at]yahoo.com
Mika Flöjt, varapuheenjohtaja, 040 578 8784, mika.flojt[at]gmail.com

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry – MiningWatch Finland

Vesinäytteitä ja #Vesitys-kampanjan aloitustapahtuma perjantaina 23.10. klo 8–13 TEM:n kaivoslakityöryhmän kokouspäivän ajan. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) edustalla, Aleksanterinkatu 4, 00170 Helsinki

Kuva: Minna Hentilä

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: