Asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 211/2020 vp)

10.2.2021 Kansalaisten kaivosvaltuuskunta / MiningWatch Finland ry haluaa ilmaista lausunnossaan huolensa Geologisen tutkimuskeskuksen kansainvälisten operaatioiden yhtiöittämisestä erityisesti kehittyvien maiden mineraalisektoriin liittyvissä tehtävissä. Koska lakiesitys on puutteellinen etenkin GTK:n liiketoiminnan sisältöjen, kumppaneiden sekä operaatioiden vaikutusten ja riskien tarkemman kuvauksen osalta, yhdistys on tehnyt taustaselvitystä kotimaisten ja ulkomaisten tahojen suuntaan. Tarkastelemme hankkeen ongelmia seuraavista näkökulmista: 1. PerustehtävästäContinue reading “Asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 211/2020 vp)”

KAIVOSVAALIKONE on avattu – vastaa vaalikoneen väitteisiin ja anna äänesi kuulua!

MALMINETSINTÄ JA KAIVOSTOIMINTA ON TÄRKEÄ PAIKALLINEN AIHE MONISSA KUNNISSA Malminetsintää tai kaivos meidän kunnassa – mistä on kysymys? Kaivosvaalikone vie kuntavaaliehdokkaat ja äänestäjät malminetsinnän ja kaivostoiminnan peruskysymysten ääreen kuntavaaleissa.  Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 26.5 ja varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 13.6.2021. Monelle äänestäjälle tämä on erittäin keskeinen ja tärkeä aihe, mutta useimmat muut vaalikoneet ohittavat kaivosteeman. KaivosvaalikoneContinue reading “KAIVOSVAALIKONE on avattu – vastaa vaalikoneen väitteisiin ja anna äänesi kuulua!”